22 batalion piechoty górskiej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
29 kwietnia 2021
Egzamin elewów służby przygotowawczej
W 22.kbpg zakończyło się szkolenie IV turnusu służby przygotowawczej w 2021 r. na potrzeby korpusu szeregowych

 

 

 

 

 

 

 

W czwartek, 29 kwietnia br., w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej przeprowadzony został egzamin sprawdzający sprawność fizyczną, wiedzę i umiejętności szeregowych elewów szkolących się w batalionie w ramach służby przygotowawczej.

Egzamin końcowy stanowi integralną część szkolenia i jest podstawą do dokonania oceny poziomu wyszkolenia szeregowych elewów.

W czasie sprawdzianu egzaminatorzy sprawdzali zdolność elewów do wykonywania indywidualnych przedsięwzięć z zakresu zabezpieczenia bojowego i logistycznego oraz wykonywania podstawowych indywidualnych norm szkoleniowych m.in. w czasie strzelania i posługiwania się środkami ochrony przed skażeniami. Żołnierze musieli także wykazać się przygotowaniem z zakresu posługiwania się podstawowymi środkami łączności, terenoznawstwa, taktyki oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szeregowi elewi, którzy uzyskali z egzaminu wynik pozytywny, przystąpią do przysięgi wojskowej oraz otrzymają świadectwa ukończenia służby przygotowawczej.

generuj pdf
go-up
Kontakt

22 batalion piechoty górskiej
Walecznych 59
57-300 Kłodzko
tel. 261647122
fax. 261647233
22bpg.oficerdyzurny@ron.mil.pl

    
  • BIP