22 batalion piechoty górskiej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
6. 22. BRYGADA PIECHOTY GÓRSKIEJ OT

 

Na podstawie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr 0-3/Org z dnia 08.01.2001 r.  oraz Rozkazu Dowódcy ŚOW nr PF 3/Org z dniem 30.09.2001 r. zostaje rozformowana 22. KBPG, a na jej bazie zostaje powołana 22. Brygada Piechoty Górskiej  Obrony Terytorialnej.


     W tym samym 2001 roku Brygada zostaje przeniesiona do Kłodzka. Również od 2001 r. Brygada podlega pod Śląski Okręg Wojskowy.


     Od 5 maja 2002 r. 22. Karpacka Brygada Piechoty Górskiej Obrony Terytorialnej dysponuje własnym sztandarem.

        Sztandar nadał Minister Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziński 22.04.2002 r. Brygada otrzymała go od społeczności Ziemi Kłodzkiej. Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla 22 KBPG OT w Kłodzku pracował kilka miesięcy pod przewodnictwem senatora Kazimierza Drożdża. On to właśnie wraz z posłanką Magdaleną Banaś zostali chrzestnymi rodzicami sztandaru 22. KBPG OT. A wspomniane insygnium otrzymał Dowódca Brygady płk dypl. Ryszard Rychliński. Działo się to w obecności licznych gości, m.in. reprezentującego Ministra Obrony Narodowej Piotra Urbankowskiego, przedstawiciela prezydenta płk. dr. Wojciecha Lutelmowskiego, wicewojewody Wacława Dziendziela, Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Jerzego Baranowskiego, prezesa Światowego Związku Karpatczyków Józefa Wojteckiego. Obecni byli szefowie samorządów gminnych i powiatowych z Ziemi Kłodzkiej oraz zakładów i instytucji, również mieszkańców regionu. W trakcie uroczystości grupie osób wręczono Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

22 batalion piechoty górskiej
Walecznych 59
57-300 Kłodzko
tel. 261647122
fax. 261647233
22bpg.oficerdyzurny@ron.mil.pl

    
  • BIP