22 batalion piechoty górskiej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ochrona Danych Osobowych

 

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 22. Karpacki Batalion PIechoty Górskiej w związku z realizacją zadań ustawowych.

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

Administratorem danych osobowych jest 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej (22. kbpg) z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 57-300 Kłodzko, reprezentowany przez Dowódcę 22. kbpg ppłk Izabelę WLIZŁO.

 

Inspektor ochrony Danych:

Nieetatowym Inspektorem Ochrony Danych w 22. kbpg jest mł. chor. Łukasz FALTYN

tel.: 261 647 215

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych przez 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej  w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

  • dostępu do danych osobowych,
  • żądania sprostowania danych,
  • do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,
  • do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec osoby odmawiającej podania danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

22 batalion piechoty górskiej
Walecznych 59
57-300 Kłodzko
tel. 261647122
fax. 261647233
22bpg.oficerdyzurny@ron.mil.pl

    
  • BIP